આ વખતે નવરાત્રિમાં વરસાદ નહીં બને વિઘ્ન, રેઇન કોટ ચણિયાચોળી આવી માર્કેટમાં, જુઓ વીડિયો

View Video